Megan Marrin & Elif Erkan : M.E. - I like your backpack

Over dit evenement

We wilden de tentoonstelling voornamelijk opbouwen rond de 'esthetiek van de locatie", maar de elementen van het interieur en de objecten die in en uit de gecreëerde ruimte komen, werden eveneens opgenomen in dit kader. Hoewel de locatie hier de belangrijkste maatstaf is, zijn de gerelateerde concepten van nabijheid en tegenwoordigheid ook aanwezig. Nabijheid is onlosmakelijk verbonden met de locatie, maar verwijst in het bijzonder naar de nabijheid van onze ateliers en van de werken in relatie tot elkaar (dit refereert naar onze video die we in WIELS presenteerden), en nog naar de stad Brussel. Deze gelaagdheid, de esthetische gelaagdheid van de locatie, is misschien wel gekleurd door het gevoel van vervreemding, door de objecten en de praktijk die uit de 'natuurlijke' omgeving onttrokken wordt, en in een nieuwe gekozen locatie geplaatst.

Project Room 14:00 - 18:00
Opening zaterdag 8 november, 15:00 - 18:00