Art Fellows Programma

Open Call

Open call voor een deeltijds betaald opleidingsprogramma voor kunstprofessionelen van Arabische oorsprong die gevestigd zijn in Brussel.
Begindatum: 5 februari 2018
Deadline voor aanvragen: 30 november 2017

Voorwaarden

  • Kandidaten hebben minstens drie jaar ervaring in de sector van de hedendaagse kunst
  • Kandidaten spreken vloeiend Frans of Nederlands en beschikken over elementaire computervaardigheden
  • Kandidaten wonen al minstens één jaar in Brussel
  • Kandidaten zijn afkomstig uit de Arabische wereld of zijn van recente Arabische afkomst
  • Kandidaten zijn beschikbaar om zich volledig in te zetten voor het programma, dat begint op 5 februari 2018.
  • Het beschikken over een diploma in een kunstdiscipline of gerelateerde culturele discipline heeft de voorkeur
  • Bachelor studenten komen niet in aanmerking

Procedure

Kandidaten kunnen hun aanvraag in Frans of Nederlands indienen tot en met 30 november 2017 via mail (zoe.gray@wiels.org).

A. CV: Gelieve uw educatieve en professionele achtergrond op te lijsten, samen met uw naam, adres, telefoonnummer, email, geboortedatum en – plaats, nationaliteit.

B. Sollicitatiebrief: beschrijf in 500 woorden of minder uw werkervaringen in de kunstensector en leg uit welke vaardigheden en kennis u verwacht te ontwikkelen tijdens dit programma.

Alle kandidaten, ongeacht of ze geselecteerd zijn of niet, zullen een reactie op hun aanvraag ontvangen. De geselecteerde kandidaten worden voor 15 december 2017 op de hoogte gebracht.

Mophradat

Het Art Fellows programma is geïnitieerd en gesteund door Mophradat, een non-profit hedendaagse kunstenorganisatie die kansen creëert in het denken, produceren, en delen voor hedendaagse kunstenaars van de Arabische wereld. Art Fellows is een pan-Europees project met Beursschouwburg in Brussel, Centro de Arte Dos de Mayo in Madrid, CCA: Centrum voor Hedendaagse Kunst in Glasgow, WIELS in Brussel en Münchner Kammerspiele in München.