Buiten de lijntjes

 

Dit project kleurt letterlijk buiten de lijntjes en brengt de bezoekers van Miro in contact met de vrouwengroep van Femma Intercultureel (afdeling Vorst), hoofdzakelijk van Marokkaanse origine, aangevuld met plaatsen voor andere buurtbewoners (principe open inschrijving) via artistieke ateliers in WIELS.

Aan de hand van creatieve workshops, begeleid door kunstenares Ilse Wijnen, wordt er een dialoog uitgelokt bij de divers samengestelde groep van +/- 12 personen waarbij kunst als middel dient tot reflectie van hedendaagse thema’s. De thema’s dienen door de groep aangereikt te worden zodat de gedragenheid optimaal is en aansluit bij de leefwereld of in ieder geval relevant is om van gedachten te wisselen.

Het is een proces van open creatie waarbij de kunstenares vanuit haar kunstpraktijk enkele technieken zal aanleren in combinatie met discussiemomenten om gesprekken op gang te trekken. Dit proces zal gekruid worden door de intergenerationele en de intercultureel samengestelde groep. De deelnemers zullen op hun manier de dialoog en bijhorende discussies gebruiken als inspiratie voor hun creatieve expressie.

Een project is samenwerking met vzw Miro en Femma,  met ondersteun van VGC  sinds 2015.

Meer info : welcome@wiels.org- 02.340.00.52

 

Download